APLC s.r.o.

Vedenie účtovníctva
Ponúkame komplexné vedenie účtovníctva pre obchodné spoločnosti a živnostníkov vrátane vedenia mzdovej a personálnej agendy.
Verejné obstarávanie
Ponúkame komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.
APLC s.r.o.
Fándlyho 7
Nitra 949 01

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Vložka číslo: 23034/N

IČO: 44 258 976
DIČ: 2022688371
IČ DPH: SK2022688371
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
číslo účtu: SK6511000000002623206418
TATRSKBX